หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » รายละเอียดสินค้าและบริการ

รายละเอียดสินค้าและบริการ

BELIMO Actuators Ltd. Damper Actuators
Picture
2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)1.jpg

CM: Damper actuators, 2 Nm

Standard types (Cable connection)

CM24-L

CM24-R

CM24G-L

CM24G-R

CM230-L

CM230-R

CM230G-L

CM230G-R

CM24-SR-L

CM24-SR-R

CM24G-SR-L

CM24G-SR-R

CM24-SX-L

CM24-SX-R

CM24-SX-T-L

CM24-SX-T-R

Standard types (Terminal connection)

CM24-T-L

CM24-T-R

CM24-SR-T-L

CM24-SR-T-R

CM230-T-R

Form-fit versions

CM24-F-L

CM24-F-R

CM24G-F-L

CM24G-F-R

CM230-F-L

CM230-F-R

CM230G-F-L

CM230G-F-R

CM24-SR-F-L

CM24-SR-F-R

CM24G-SR-F-L

CM24G-SR-F-R

Form-fit versions (Terminal connection)

CM24-F-T-R

CM24-SR-F-T-L

CM24-SR-F-T-R

CM..D: Actuators with damper blade, 2 Nm

Standard types (Cable connection)

CM230-L-100D.2

CM230-L-125D.2

CM230-L-150D.2

CM230-L-160D.2

CM24-L-100D.2

CM24-L-150D.2

CM24-L-160D.2

CM24-SR-L-100D.2

CM24-SR-L-125D.2

CM24-SR-L-150D.2

CM24-SR-L-160D.2
2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)2.jpg

LM..A: Damper actuators, 5 Nm

Standard types (Cable connection)

LM24A

LM24A-S

LM24A-SR

LM24A-P5

LM24A-MF

LM72A

LM72A-S

LM72A-SR

LM230A

LM230A-S

LM230ASR

2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)3.jpg

Standard types (Terminal connection)

LM24A-TP

LM24A-S-TP

LM24A-SR-TP

LM24A-MF-TP

LM230A-TP

LM230A-S-TP

LM230ASR-TP

Form-fit versions

LM24A-F

LM24A-SR-F

LM230A-F

Fast running versions

LMC24A

LMC24A-SR

LMC230A

Form-fit fast running versions

LMC24A-F

LMC24A-SR-F

LMC230A-F

2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)4.jpg

NM..A: Damper actuators, 10 Nm

Standard types (Cable connection)

NM24A

NM24A-S

NM24A-SR

NM24A-P5

NM24A-MF

NM72A

NM72A-SR

NM230A

NM230A-S

NM230A-SR

Standard types (Terminal connection)

NM24A-TP

NM24A-S-TP

NM24A-SR-TP

NM24A-MF-TP

NM230A-TP

NM230A-S-TP

NM230ASR-TP

Form-fit versions

NM24A-F

NM24A-S-F

NM230A-F

Fast running versions

NMC24A-MF
2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)6.jpg

SM..A: Damper actuators, 20 Nm

Standard types (Cable connection)

SM24A

SM24A-S

SM24A-SR

SM24A-P5

SM24A-MF

SM230A

SM230A-S

SM230ASR

Standard types (Terminal connection)

SM24A-TP

SM24A-S-TP

SM24A-SR-TP

SM24A-MF-TP

SM230A-TP

SM230A-S-TP

SM230ASR-TP

Fast running versions

SMC24A-MF

Retrofit-Line

SM24A-MA

SM24A-PC

SM24A-R9

2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)8.jpg

GM..A: Damper actuators, 40 Nm

Standard types (Cable connection)

GM24A

GM24A-SR

GM24A-MF

GM230A

Standard types (Terminal connection)

GM24A-TP

GM24A-SR-TP

GM24A-MF-TP

GM230A-TP

2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)9.jpg

TF: Spring return actuators, 2.5 Nm

TF24

TF24-S

TF24-3

TF24-SR

TF24-MFT

TF230

TF230-S

TF230-SR
2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)10.jpg

LF: Spring return actuators, 4 Nm

LF24A

LF24-MFT

LF24-MFT2

LF24-S

LF24-SR

LF230

LF230-S

2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)11.jpg

NF..A: Spring return actuators, 10 Nm

NF24A

NF24A-S2

NF24A-SZ

NF24A-SZ-S2

NF24A-SR

NF24A-SR-S2

NF24A-MF

NFA

NFA-S2
2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)11.jpg

SF..A: Spring return actuators, 20 Nm

SF24A

SF24A-S2

SF24A-SZ

SF24A-SZ-S2

SF24A-SR

SF24A-SR-S2

SF24A-MF

SFA

SFA-S2

2015 List Price BELIMO(HVAC-Baht)13.jpg

EF..A: Spring return actuators, 30 Nm

EF24A

EF24A-S2

EF24A-SR

EF24A-SR-S2

EF24A-MF

EF24A-MP

EF230A

EF230A-S2

การใช้งานสินค้า
General Damper Actutaors
Series Old Code New Code Series Old Code New Code
CM.. CMU24 CM24-L / CM24-R NM.. NMU24-S NM24A-S
  CMU24-SR-R CM24-SR-R   NMU24-SR NM24A-SR
  CMU24-T CM24-T-L / CM24-T-R   NMU24-T NM24A-TP
  CMU230 CM230-L / CM230-R   NMU230 NM230A
LM.. LMU24 LM24A   NMU230-S NM230A-S
  LMU24-F LM24A-F   NMU230SR NM230ASR
  LMU24-S LM24A-S   NMU230-T NM230A-TP
  LMU24-SR LM24A-SR SM.. SMU24 SM24A
  LMU24-T LM24A-TP   SMU24-S SM24A-S
  LMU230 LM230A   SMU24-SR SM24A-SR
  LMU230-F LM230A-F   SMU230 SM230A
  LMU230-S LM230A-S   SMU230-S SM230A-S
  LMU230SR LM230ASR   SMU230SR SM230ASR
  LMU230-T LM230A-TP GM.. GMU24 GM24A
  LMU72 LM72A   GMU24-SR GM24A-SR
NM.. NMU24 NM24A   GMU230 GM230A
Fast Running Damper Actutaors
Series Old Code New Code Series Old Code New Code
LMQ.. LMQU24 LMQ24A SMQ.. SMQU24 SMQ24A
  LMQU24-SR LMQ24A-SR   SMQU24-SR SMQ24A-SR
NMQ.. NMQU24 NMQ24A SMD.. SMDU230 SMD230A
  NMQU24-SR NMQ24A-SR      
Mechanical Fail-Safe Damper Actutaors
Series Old Code New Code Series Old Code New Code
NFA.. NFU NFA EF.. EFU24-S2 EF24A-S2
  NFU-S2 NFA-S2   EFU24-SR EF24A-SR
  NFU24-SR NF24A-SR   EFU230-S2 EF230A-S2
SFA.. SFU SFA      
  SFU-S2 SFA-S2      
  SFU24-SR SF24A-SR      
Electronic Fail-Safe Damper Actutaors
Series Old Code New Code Series Old Code New Code
GK.. GKU24 GK24A-1 GK.. GKU24-MF GK24A-MF

บริษัท เอชแวคสแควร์ จำกัด

ที่อยู่ : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์ : 08-9772-5584, 0-2065-4393
โทรสาร : 0-2190-6418
สินค้าแนะนำอื่นๆ