หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » รายละเอียดสินค้าและบริการ

รายละเอียดสินค้าและบริการ

REGIN HVAC Control Products List

ตราสินค้า : 
คำค้นสินค้า : 

REGIN HVAC Control Products List

2-WAY FAN COIL VALVE C/W ON-OFF 230VAC ACTUATOR (SPRING RETURN)

Model

Size

(mm)

KVs

Flow rate

(gpm)

PN

(bar)

Pricelist REGIN 9-2-20161.jpg

Pricelist REGIN 9-2-20162.jpg

ZFCM-215X/RVAFC-2302

ZFCM-220X/RVAFC-2302

ZFCM-225X/RVAFC-2302

15

20

25

3.2

4.6

5.7

8.32

11.96

14.82

16

http://www.hvac.co.th/e-catalog.php

3-WAY FAN COIL VALVE C/W ON-OFF 230VAC ACTUATOR (SPRING RETURN)

Model

Size

(mm)

KVs

Flow rate

(gpm)

PN

(bar)

Pricelist REGIN 9-2-20163.jpg

ZFCM-215X/RVAFC-2302

ZFCM-220X/RVAFC-2302

ZFCM-225X/RVAFC-2302

15

20

25

3.2

4.6

5.7

8.32

11.96

14.82

16

http://www.hvac.co.th/e-catalog.php

2-WAY MOTORIZED VALVE (ON/OFF) ELECTRICAL RETURN 230V AC.

Model

Size

(mm)

KVs

Flow rate

(gpm)

PN

(bar)

Pricelist REGIN 9-2-20164.jpg

ZTV 15 / RVAZ4-230

ZTV 20 / RVAZ4-230

15

20

1.6

6.0

4.16

15.6

16

http://www.hvac.co.th/e-catalog.php

3-WAY MOTORIZED VALVE (ON/OFF) ELECTRICAL RETURN 230V AC.

Model

Size

(mm)

KVs

Flow rate

(gpm)

PN

(bar)

3w.png

ZTR 15 / RVAZ4-230

ZTR 20 / RVAZ4-230

1/2"

3/4"

1.6

6.0

4.16

15.6

16

http://www.hvac.co.th/e-catalog.php

2-WAY MODULATING VALVE (PROPORTIONAL) ELECTRICAL RETURN 24V AC., 0-10Vdc.

Model

Size

(mm)

KVs

Flow rate

(gpm)

PN

(bar)

Pricelist REGIN 9-2-20164.jpg

ZTV 15 / RVAZ4-24A

ZTV 20 / RVAZ4-24A

1/2"

3/4"

1.6

6.0

4.16

15.6

16

http://www.hvac.co.th/e-catalog.php

3-WAY MODULATING VALVE (PROPORTIONAL) ELECTRICAL RETURN 24V AC., 0-10Vdc.

Model

Size

(mm)

KVs

Flow rate

(gpm)

PN

(bar)

3w.png

ZTR 15 / RVAZ4-24A

ZTR 20 / RVAZ4-24A

1/2"

3/4"

1.6

6.0

4.16

15.6

16

http://www.hvac.co.th/e-catalog.php

2-WAY MODULATING VALVE (PROPORTIONAL) ELECTRICAL RETURN 24V AC., 0-10Vdc.

Model

Size

(mm)

KVs

Flow rate

(gpm)

PN

(bar)

regin1.png

BTV-20 / RVAN5-24A

BTV-25 / RVAN5-24A

BTV-32 / RVAN5-24A

BTV-40 / RVAN5-24A

BTV-50 / RVAN5-24A

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

4.2

10.0

16.0

27.0

39.0

10.92

26

41.6

70.2

101.4

16

regin2.png

GTVS-65 / RVA18-24A

GTVS-80 / RVAN18-24A

GTVS-100 / RVAN18-24A

GTVS-125 / RVAN25-24A

GTVS-150 / RVAN25-24A

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

63.0

100.0

160.0

250.0

360.0

163.8

260.0

416.0

650.0

795.0

16

http://www.hvac.co.th/e-catalog.php

3-WAY MODULATING VALVE (PROPORTIONAL) ELECTRICAL RETURN 24V AC., 0-10Vdc.

Model

Size

(mm)

KVs

Flow rate

(gpm)

PN

(bar)

mrts.png

MTRS-20 / RVAN5-24A

MTRS-25 / RVAN5-24A

MTRS-32 / RVAN5-24A

MTRS-40 / RVAN5-24A

MTRS-50 / RVAN5-24A

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

4.2

10.0

16.0

27.0

39.0

10.92

26

41.6

70.2

101.4

16

gtrs.png

GTRS-65 / RVAN18-24A

GTRS-80 / RVAN18-24A

GTRS-100 / RVAN18-24A

GTRS-125 / RVAN25-24A

GTRS-150 / RVAN25-24A

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

63.0

100.0

160.0

250.0

360.0

163.8

260.0

416.0

650.0

795.0

16

บริษัท เอชแวคสแควร์ จำกัด

ที่อยู่ : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์ : 08-9772-5584, 0-2065-4393
โทรสาร : 0-2190-6418
สินค้าแนะนำอื่นๆ